Gör det mesta ut av din vardag

Livsstil och livskvalitet är två begrepp som omtalas allt mer. Vi lever i en tidsålder, och i ett samhälle, där självrealisering och individualismen frodas. Det är som om vi har kommit till en gemensam insikt, att vi allesamman bör se till att få det bästa ut av oss själva, och ut av livet. Få kan vara oeniga i att detta är en förnuftig tanke som sådan. Men hud gör man då det?

Det verkar som att många förbinder detta med att göra karriär, att vara effektiv och att skapa ett så högt materiellt välstånd som möjligt. Om det är det som känns grundläggande och viktigt för en individ, behöver det inte vara något fel på denna tankegång. Men att få det mesta ut av livet, kan handla om så många andra saker. Och oavsett om man inte gör en imponerande eller annorlunda karriär, så kan man fortfarande skapa en mera meningsfull vardag.

Tillgången till situationen

Många känner sig låst fast i ett slags hamsterhjul, med familj, jobb och förpliktelser. Visst kan man överväga att byta karriär om man känner så, men ibland kan det göra en stor skillnad att ändra lite i sin tillgång och attityd. Det är mänskligt att negativa tankar kan smyga sin på, när man känner att ens vardag är allt för grå, och jobbet känns ointressant. Det är inte bara, att ändra sin tillgång, men de flesta kan om man vill. Det handlar om att finna stolthet i de livsval man tagit, inklusive karriärval. Att försöka bekämpa negativa tankar med positiva, och se de möjligheter man rent faktisk ha. Ibland kan det vara små detaljer, som att le mera till främmande och till arbetskamrater. Ge flera ros och komplimanger – när man gör det får man ofta flera tillbaka.

Skylta med den du är

Det kan finnas en åsikt i samhället, att t.ex. ett jobb som kassapersonal är ett tråkigt jobb med dålig status. Låt dig inte styras av andra meningar. Var stolt över det du gör, om så du är städare eller VD: Ju mer man skyltar med allt det positiva man är, ju mer kommer andra också att uppleva att man är just det, stolt, och man bliver som regel respekterad för det. Man kan inte alltid styra över de utmaningar man ställs inför i livet. Men ofta kan man trots det själv påverka sin livskvalitet mera än man tror. Det handlar om att göra en insats.