Auktoriserad översättare

Det finns en mängd situationer i det professionella och privata livet då vi har ärenden som kräver kontakt med företag eller myndigheter utomlands. Det kan vara alla slags ärenden som kräver kontakter utomlands i den privata sfären; till exempel arv, fastighetsköp, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, giftermål, barnafödsel.

 

I den professionella sfären kan det handla om att göra investeringar i utländska företag, import av varor, att lägga ut jobb på utländska företag, att anställa personal med mera.

 

Alla dessa ärenden har det gemensamt att de helt säkert måste skötas på ett annat språk än svenska och att de dokument som behöver upprättas ska vara professionella.

När behöver du en auktoriserad översättare

I de lägen när du behöver göra dina ärenden eller affärer utomlands och dessa ärenden eller affärer inkluderar dokumentation på ett annat språk än svenska kan det vara en god idé, eller krävas enligt lag, att du anlitar en auktoriserad översättare. En auktoriserad översättare är en person eller företag som har auktorisation av någon myndighet eller branschorganisation att göra översättningar som godkänds av myndigheter.

 

Genom att använda en auktoriserad översättare kan du också förvissa dig om viss trygghet avseende försäkringar. Om du istället gör översättningen själv genom något verktyg online kan du hamna i alla möjliga juridiska knipor på grund av att din översättning inte håller måttet.

Sammanfattning – Auktoriserad översättare

När vi sammanfattar om auktoriserad översättare kan vi konstater att det finns många situationer i både det privata och affärsmässiga livet då du kan behöva en översättning som är auktoriserad av en professionell översättare. Detta inte bara på grund av att många lagar kräver det utan också på grund av att det kan bli missförstånd i avtal om du inte använder en översättare som har kompetensen som krävs för jobbet.

 

Det är med andra ord för din egen säkerhet du behöver den kvalitet som en auktoriserad översättare kan ge dig.